Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 395-404


ФОТОКАТАЛИТИЧКИ БЕТОН – ЕКОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.041
UDK: 666.972.1
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Топличић-Ћурчић, Гордана; Јевтић, Драгица; Грдић, Душан; Ристић, Ненад; Грдић, Зоран
 
 Резиме:
 Феноменологија запрљања фасада и елемената објеката инфраструктуре као што су путеви и мостови је у порасту са индустријским загађењем ваздуха што утиче на квалитет урбаног окружења и трошкове животног циклуса објеката. Нови грађевински материјал под називом фотокаталитички бетон који чисти себе а поред тога је и филтер за загађиваче из ваздуха примењује се за изградњу напред наведених објеката. Самочишћење као резултат способности фотокаталитичког бетона омогућава да фасаде, путеви, мостови и друге конструкције задрже своју боју током времена и деценијама изгледају као нови. Примарни каталитички састојак фотокаталитичког бетона је титанијум оксид (TiO2), бели пигмент. Када га активира енергија сунчеве светлости, TiO2 ствара наелектрисање које се распростире по површини фотокаталитика и реагује са спољашњим супстанцама разграђујћи органска једињења. Фотокаталички бетон утиче и на рефлектовање већег дела сунчеве топлоте чиме се смањује загревање површина објеката током летњег периода, смањује се температуре ваздуха у урбаним срединама, а као последица тога се умањује и количина смога. У раду су приказана својства фотокаталитичког цемента, фотокаталитичког бетона и предности његовог коришћења као еколошког материјала као и његова примена на значајним објектима у свету.
 
 Кључне речи:
 фотокаталитички цемент, фотокаталитички бетон, нови еколошки материјал