Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 881-886


УЛОГА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У УБЛАЖАВАЊУ СУШЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.089
UDK: 551.577.38
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милановић, Младен; Гоцић, Милан; Трајковић, Славиша
 
 Резиме:
 Последице суше које су се недавно десиле показују велику рањивост друштва и неопходност про-активног управљања сушама. Повећана рањивости на сушу захтева укључивање локалне заједнице у спровођењу мера за ублажавање суше. Зато локална заједница представља прву линију у борби против суше. Борба против суше је до сада обухватала мере које су се користиле када се она деси, док нови концепт обухвата мере које ће бити коришћене пре, за време и после суше. У овом раду приказана је улога локалне заједнице у ублажавању суше. Како би се ублажили ефекти суше и повећала отпорност локалне заједнице на појаву суша у будућности, истакнути су принципи и циљеви активне и ефикасне борбе против суше.
 
 Кључне речи:
 ублажавање суше, локална заједница, управљање сушом.