Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 887-897


ИНОВАТИВНО КОРИШЋЕЊЕ ЛЕД ДИОДА У СИСТЕМУ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ СА ДАЉИНСКИМ УПРАВЉАЊЕМ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.090
UDK: 621.327 : 628.9
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Аврамовић, Биљана; Павловић, Велизар; Ђорђевић, Ђорђе; Стојић, Драгослав
 
 Резиме:
 Грађевински кластер „ДУНДЈЕР“ реализује, као водећи партнер, национални пројекат који је суфинансиран од стране Националне агенције за регионални развој, у коме развија иновативну примену ЛЕД сијалица у систему јавног осветљења уводећи, измедју осталог, софтвер за даљинско управљање системом осветљења. Примена треба да буде реализована у општинама Књажевац, Бела Паланка и Прешево. У овом раду су дате основе планираног истраживања, као и економско оправдање примене ЛЕД диода и даљинског управљања.
 
 Кључне речи:
 ЛЕД осветљење, даљинско управљање, енергетска ефикасност