Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 873-880


ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА У ГРАДСКИМ СРЕДИНАМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.088
UDK: 620.9:697
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ћорић, Станко; Перовић, Зоран; Шумарац, Драгослав
 
 Резиме:
 Иако постоји велики број објеката са великом потрошњом енергије у Србији, постоји могућност да се та потрошња смањи улажући у обнову тих објеката. Прозори и врата, као део термичког омотача зграде, играју веома важну улогу у укупној енергетској ефикасности зграде. У овом раду су приказани како се може смањењити потрошња енергије у зградама у градском подручју на примерима реновирања објеката, као и одговарајућим експерименталним мерењима. Реновирање објеката подразумева замену прозора и спољашњих врата, док су експериментална мерења обављена снимањем термовизијском камером. Ова мерења указују на значај уградње одговарајуће столарије као важног дела топлотног омотача зграде. Поред тога у раду су приказани и одговарајући подаци о укупном стању енергетске ефикасности зграда у Србији.
 
 Кључне речи:
 Енергетска ефикасност зграда, реновирање, мерења