Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 409-414


STABILNOST GRAVITACIONIH POTPORNIH KONSTRUKCIJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.051
UDK: 624.164.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Nešović, Ivan; Paunović, Stepa; Petrović, Milan; Ćirić, Ninoslav
 
 Rezime:
 U radu su prikazane osnovne karakteristike i mogućnosti korišćenja potpornih zidova od gabiona. Glavni razlog tome su mnoge kosine i klizišta nastale zasecanjem terena, koje se moraju obezbediti potpornim konstrukcijama. Sa druge strane, ugrožavanje stabilnosti potpornih konstrukcija u područjima sklonim poplavama postaje ozbiljan problem u mnogim mestima. S tim u vezi potrebno je izabrati odgovarajući tip potpornog zida koji će odgovoriti zadatom problemu. Otuda ovaj rad predstavlja pregled koncepta građenja potpornih konstrukcija od gabiona pravougaonog i šestougaonog oblika sa kontrolom stabilnoti
 
 Ključne reči:
 potporne konstrukcije, gabioni, kontrola stabilnosti