Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 29-35


NOVI IZOLACIONI MATERIJAL PROIZVEDEN RECIKLAŽOM TEKSTILNOG OTPADA AUTO INDUSTRIJE – IZORETEKS
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.002
UDK: 699.84/.888:691.15
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Đorđević, Đorđe; Avramović, Biljana
 
 Rezime:
 Građevinski klaster „DUNDJER“, zajedno sa većim brojem svojih članica, učestvuje na nacionalnom projektu sufinansiranom od strane Nacionalne agencije za regionalni razvoj. IZORETEX je projekat čiji je cilj da razvije jedan novi termički i akustički gređevinski izolacioni materijal, baziran na reciklaži otpadaka od autoindustrije, konkretno autotekstilnog otpada. IZORETEX je posebno aktuelan izolacioni materijal za lake građevinske konstrukcije koje zahtevaju dodatnu akustičku, termo i vibro-izolaciju. Procena je da će ovaj izolacioni proizvod oslobadjanjem velikih proizvošača od viška otpada, stvoriti uštede u iznosu od 100 miliona €. Trenutno su u u toku testiranja materijala koja treba da potvrde njegove toplotne, akustične i vibro performanse. Građevinski klaster „DUNDJER“ će unutar svojih članica obezbediti i probnu proizvodnju i plasman ovog materijala u regionu.
 
 Ključne reči:
 industrijski otpad, tekstilni otpad, auto-tekstilni otpad, reciklaža tekstilnog otpada, toplotna izolacija zgrada, zvučna izolacija zgrada, vibro-izolacija, energetska efikasnost.