Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014.god., str. 55-61


DONJA I GORNJA GRANICA OPTEREĆENJA PRAVOUGAONIH I KRUŽNIH PLOČA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.06
UDK: 624.042
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kovačević, Saša
 
 Rezime:
 Tema rada se odnosi na određivanje graničnog opterećenja pravougaonih i kružnih ploča po teoriji plastičnosti. Predstavljene su dve metode za proračun kritičnog opterećenja, metoda donje granice (lower-bound) ili statička metoda i metoda gornje granice (upper-bound) ili kinematička metoda. Proračun gornje granice opterećenja određuje se pomoću metode linije loma (yield line theory). Rešenja dobijena ovim metodama definišu granice intervala kritičnog opterećenja. Prikazane su osnovne postavke navedenih metoda i numerički primeri. Razmatrane su pravougaone i kružne ploče sa različitim uslovima oslanjanja, opterećenim sa jednakopodeljenim i koncentrisanim opterećenjem.
 
 Ključne reči:
 Kritično opterećenje, donja granica opterećenja, gornja granica opterećenja, linija loma.