Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 1077-1084


PRIMENA SAVREMENIH GEODETSKIH METODA KOD IZRADE GEODETSKIH PODLOGA ZA POTREBE PROJEKTOVANJA U NISKOGRADNJI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.141
UDK: 528.02:625
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kuburić, Miroslav
 
 Rezime:
 Savremena geodetska oprema potpomognuta softverima za automatsku obradu i prezentaciju prostornih podataka u današnje vreme značajno utiču na efikasnost, kvalitet, format i cenu realizacije geodetskih radova kao osnove za projektovanje. U radu je prikazana analiza i komparacija rezultata izrade geodetske podloge za potrebe izrade projekata rehabilitacije putnih pravaca, sa aspekta primene različitih metoda prikupljanja prostornih podataka, njihove obrade i prezentacije.
 
 Ključne reči:
 Savremene geodetske metode, izrada geodetskih podloga