Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 385-390


ANALIZA TANKOZIDNIH KOMPOZITNIH NOSAČA PROIZVOLJNOG POPREČNOG PRESEKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.052
UDK: 624.072.2:519.653
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vojnić Purčar, Martina
 
 Rezime:
 Cilj ovog rada je da se predstavi jedinstvena analiza tankozidnih kompozitnih štapova otvorenog i zatvorenog poprečnog preseka. Izvedene su diferencijalne jednačine tankozidnog kompozitnog štapa proizvoljnog poprečnog preseka primenom principa virtualnih pomeranja, a polazeći od funkcije deplanacije koju je predložio Prokić. Pretpostavka o zanemarenju klizanja u srednjoj površi štapa nije neophodna, pa se smučući naponi mogu odrediti direktno iz odgovarajućih deformacija, a raspodela normalnih napona izazvanih deplanacijom nije više određena sektorskom koordinatom, već parametrima pomeranja čvornih tačaka.
 
 Ključne reči:
 Takozidni štapovi, diferencijalne jednačine, kompoziti