Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 21, 2012.год., стр. 159-166


КАТАСТАРСКИ ПРЕМЕР ГРАДА СУБОТИЦЕ ИЗ 1838. ГОДИНЕ
 
UDK: 528.4 (497.113 Subotica) ”1838/1839”
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Викторија Алаџић
 
 Резиме:
 Први катастарски премер града Суботице извршен је у периоду између 1838. и 1839. године. Краљевски комесар Шандор Касоњи издао је 1836. године уредбу о давању имена улицама и успостављању кућних бројева у слободном краљевском граду Марија Терезиополису, данашњој Суботици. Уговор о премеравању унутрашње територије града, градских винограда, њива и млаке склопљен је са инжињерима Шандором Тотом и Гавром Арадским 1837. године. Инжињери су имали обавезу и да направе цртеже, карте и катастарске књиге. Овај посао завршен је 1841. године. Катастарске књиге су сачуване у Историјском архиву Суботице али су катастарске карте још током XИX века нестале. На основу катастарских књига било је могуће извршити реконструкцију катастарске карте која је заједно са катастарским књигама извор значајних података о развоју граду у првој половини XIX века.
 
 Кључне речи:
 Катастарска карта, урбанистичко планирање, архитектура, становништво, Суботица, XIX век