Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 21, 2012.год., стр. 87-96


ОЦЕНА СТАЊА КОЛОВОЗА СА ТЕХНИЧКОГ И КОРИСНИЧКОГ АСПЕКТА
 
UDK: 625.7/.8
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Игор Јокановић, Драгана Зељић, Драган Михајловић
 
 Резиме:
 Индексно описивање карактеристика путева и стања коловозних конструкција је започето пре више од 20 година у развијеним земљама, при чему су се користили различити методолошки приступи.Циљ сваког приступа, односно индекса је да окарактерише допринос конструкције и стања коловоза у односу на карактеристике пута, са тачке два релативно различита гледишта, инжењер специјалиста за путеве/коловозе насупрот корисника пута.У раду се описује методолошки поступак формирања оцене стања коловоза кроз наведена два аспекта, односно преко показатеља повезаних са проблемима површине (аспект корисника) и преко показатеља повезаних са проблемима конструкције (технички аспект).
 
 Кључне речи:
 Коловозне конструкције,управљање коловозним конструкцијама, оцена стања, стање површине, стање конструкције, технички аспект, аспект корисника