Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 21, 2012.год., стр. 75-85


СТРАТЕГИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ И ПРОФЕСИОНАЛНА ГЕОДЕТСКА ПРАКСА
 
UDK: 378:528
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Жарко Несторовић
 
 Резиме:
 Без одговарајућег образовања, на данашњем нивоу развоја знања и технологије, практично није могуће формирање потребног броја кадрова оспособљених да се укључе у било коју производну област у друштву и да обезбеде њено функционисање. Са друге стране, развој људских потреба и механизми њиховог задовољавања стално пред систем образовања постављају нове задатке тако да образовање кадрова увек заостаје за потребама праксе. Из тог разлога образовни систем мора да дефинише циљеве које жели да оствари. Стратегија се грубо може дефинисати као средство за остваривање циљева. У овом раду ће се размотрити стратегије у образовању са аспекта геодетске праксе.
 
 Кључне речи:
 Образовање, циљеви образовања, стратегије у образовању, професионална геодетска пракса