Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 21, 2012.год., стр. 51-68


ПРИМЕНА МОРОВЕ ФОРМУЛЕ ЗА ПРОРАЧУН ПОМЕРАЊА И ЊЕНА ТАЧНОСТ
 
UDK: 539.384:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Војислав Михаиловић, Александар Ландовић
 
 Резиме:
 Варијанте прорачуна вредности Моровог интеграла биће приказане као тачно аналитичко решење и као нумеричко са проценом грешке . Нумерички поступак заснован је на поступку који се може применити и за било које друге случајеве интеграције производа две функције[1][2]. Ако се жели процена грешке интеграла он садржи два дела Ил + ΔИ, где је Ил резултат линеарне интеграције, а прираштај ΔИ је резултат локалне промене, овде само од једне функције интеграла. Биће приказане погодности примене поступка за рад калкулатором, али и предност коришћења програма ДелтаХОМ03. Избором само четири облика спољашњег оптерећења добија се много на прегледности и лакшем раду у односу на већи број књига и публикација у којима се приказује врло обиман и неселективан број моментних дијаграма без анализа врста оптерећења.
 
 Кључне речи:
 Морова формула, прорачун померања, тачност прорачуна