Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 37, 2020.год., стр. 9-20


РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ КРАЈИШКИХ БРИГАДА У БАЊОЈ ЛУЦИ ПРЕМА КОНЦЕПТУ КОМПЛЕТНИХ УЛИЦА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS37.01
UDK: 625.712.1
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Дамњановић, Никола; Јокановић, Игор; Павић, Милица; Свилар, Мила
 
 Резиме:
 Комплетна улица представља форму планирања и управљања простором са циљем да се омогући безбедан и угодан приступ свим учесницима у саобраћају. Као такав овај приступ представља значајну промену у односу на традиционални приступ планирању и пројектовању градских саобраћајница. Овај рад приказује анализу постојећих услова и ограничења у зони улице Крајишких бригада у Бањој Луци на потезу од улице Ранка Шипке до улице Милана Радмана, те прилагођавање попречног профила и трасе концепту комплетних улица.
 
 Кључне речи:
 комплетна улица, реконструкција, приступ, пешаци, бициклисти, паркинг