Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 36, 2019.год., стр. 39-51


ПРИМЕНА БИМА У УПРАВЉАЊУ ПРОЈЕКТИМА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS36.03
UDK: 004:624+69
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јованов, Александра; Пешко, Игор; Мученски, Владимир; Шешлија, Милош; Бибић, Драгана
 
 Резиме:
 БИМ (eng. Building Information Modeling) је изграадња дигиталног интегрисаног модела (информација) постојеће или будуће изграђене околине.
 
 Кључне речи:
 БИМ, ФМ, ИФЦ, ПМБОК, БИМ платформе, БИМ уговори, БИМ процес, БИМ методологија, паметни градови, ИоТ