Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 28, 2015.год., стр. 35-41


ИСПИТИВАЊЕ И ДИЈАГНОСТИКА УЗРОКА ПОВЕЋАНИХ ВИБРАЦИЈА НОСЕЋЕ КОНСТРУКЦИЈЕ АГРЕГАТА ВЕНТИЛАТОРА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS28.03
UDK: 624.042.3
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Варју, Ђерђ; Тадић, Љиљана
 
 Резиме:
 У раду је приказана процедура утврђивања узрока повећаних вибрација једног вентилаторског постројења и његове носеће конструкције у ЈКП „Субитичка топлана“. На агрегату су након уградње фреквентног регулатора примећене прекомерне вибрације. Примењен је методолошки приступ испитивања-анализа-дијагноза. Након дефинисања узрока наведеног проблема, одређени су правци могућих санационих захвата.
 
 Кључне речи:
 анализа вибрација, носећа конструкција, фреквентни спектар вибрација, ударни тест