Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 28, 2015.год., стр. 23-33


ОДРЕЂИВАЊЕ БРОЈА ЦИКЛУСА ЗА ЗАДАТУ ИСТОРИЈУ ОПТЕРЕЋЕЊА ПРИ АНАЛИЗИ ЗАМОРА ПРЕМА ЕВРОКОДУ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS28.02
UDK: 624.042.44
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Кнежевић, Петар; Милановић, Mиливоје
 
 Резиме:
 Верификација носивости на замор се намеће као обавезан критеријум за димензионисање конструкција изложених цикличном оптерећењу услед спољашњих утицаја. Различити стандарди дефинишу различите прорачунске моделе оптерећења, који су поред димензија и вредности оптерећења дефинисани и бројем циклуса. Међутим, за сложеније конструкције, верификација се мора спровести на основу стварног оптерећења, односно, реалне историје оптерећења. У овом раду ће бити приказане методе за одређивање броја циклуса оптерећења за различите историје оптерећења, наведене у СРПС ЕН 1993-1-9.
 
 Кључне речи:
 Замор, циклично оптерећење, историја оптерећења, број циклуса.