Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 28, 2015.год., стр. 91-100


ПОДОБНОСТ ПРИРОДНИХ СТЕНСКИХ МАТЕРИЈАЛА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ЗА ГРАЂЕЊЕ КОЛОВОЗНИХ КОНСТРУКЦИЈА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS28.09
UDK: 625.863(497.6)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јокановић, Игор; Зељић, Драгана; Грујић, Жарко; Грујић, Бојана
 
 Резиме:
 Данас, пратећи максималну еволуцију транспорта друмским саобраћајницама, постоји велика потреба за коришћењем само најквалитетнијих материјала за изградњу савремених путева. Сви ти материјали се налазе око нас, али их је потребно на прави начин искористити, што претпоставља и познавање њихових својстава и предвиђање понашања у готовим конструкцијама. У Босни и Херцеговини постоји довољно капацитета за добијање камених агрегата ради производње свих слојева коловозних конструкција. У раду се приказује процедура и дефинишу основна испитивања стенских материјала како би се доказала њихова употребљивост за изградњу коловозних конструкција у Босни и Херцеговини. Даје се кратак осврт на основне геолошке карактеристике овог простора, те наводе и описују каменоломи највећег капацитета. Главни циљ рада је да се утврди да ли су материјали који се могу експлоатисати на простору Босне и Херцеговине довољно квалитетни да би се користили за грађење коловозних конструкција, као и где и на који начин се исти могу употребити.
 
 Кључне речи:
 коловозне конструкције, стенски материјали, грађење, квалитет, подобност