Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 24, 2014.год., стр. 103-111


ГРАНИЦЕ ГРАДА И ЊЕГОВ УРБАНИ РАЗВОЈ: МАРИБОР / ОСИЈЕК / СУБОТИЦА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS24.010
UDK: 911.375:341.222
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Шмид, Андреј
 
 Резиме:
 Ово истраживање односи се на компарацију урбане структуре три провинциална града бивше Југославије; Осијек, Суботицу и Марибор. Са методом анализе аерофотографских снимака градске урбане структуре долази се до закључака о интензитету градског развоја, о карактеру градског менеџмента и о начину изградње.
 
 Кључне речи:
 Урбанизам, градска структура, провинцијални град.