Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 545-552


INKORPORACIJA SAVREMENIH ENTERIJERA U GRADOVE SA KULTURNIM I ISTORIJSKIM NASLEĐEM
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.53
UDK: 711.557:930.85
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Štiklica, Monika
 
 Rezime:
 Novi razvojni projekat u delu Rijada, nastoji da postane važan turistički centar, kombinujući istoriju i kilturno nasleđe sa novim luksuznim hotelima, stambenim zgradama i odmaralištem. Za svakog arhitektu, postizanje ravnoteže u stvaranju novih objekata i njihovih enterijera u modernom duhu poštujući nasleđe i istorijuj, predstavlja svojevrsan izazov.
 
 Ključne reči:
 Dizajn, grad sa kulturnom baštinom , enterijer, inkorporacija, luksuz