Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 125-137


POŽARNA OTPORNOST ZAŠTIĆENIH I NEZAŠTIĆENIH DRVENIH GREDA I STUBOVA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.010
UDK: 624.011.1:614.841.33
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Cvetkovska, Meri; Chifliganec, Cvetanka
 
 Rezime:
 Prema projektnim kodovima, drvene zgrade moraju ispunjavati definisane zahtjeve za zaštitu od požara. Za zahtevano trajanje izlaganja požaru, bezbednost od požara se može postići pravilnim projektovanjem elemenata konstrukcije, što se može postići obezbeđivanjem potrebnog zaostatnog preseka koji bi primio projektna opterećenja tokom požara ili zaštitom preseka protivpožarnim materijalima. U ovom radu analizirana je otpornost na požar nezaštićenih i zaštićenih stubova i slobodno oslonjenih drvenih greda izloženih standardnom požaru.
 
 Ključne reči:
 Drvena greda, drveni stub, izolacija, temperature, požar, ugljenisan sloj