Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 595-603


БЕЛЕШКА О УЛОЗИ ЦРТЕЖА У ПРОЦЕСУ АРХИТЕКТОНСКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.059
UDK: 72.01
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Дулић, Оливера; Кркљеш, Милена
 
 Резиме:
 Истраживање представљено у овом раду испитује процес архитектонског пројектовања и посебно улогу графичких приказа у том процесу. Приказани рад даје кратак преглед стања у области архитектонског пројектовања и цртежа који су у тај процес укључени, док истовремено покушава да нагласи важност процесних цртежа у контексту архитектонског студија који представља основни педагошки оквир за стицање вештина архитектонског пројектовања. Резултати овог истраживања указују да различити типови цртежа имају кључну улогу у процесу пројектовања и да е креирање ових графичких приказа може посветити са процесом размишљања у архитектури.
 
 Кључне речи:
 процес пројектовања; цртежи; графички прикази; архитектонско образовање; процесни цртежи