Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 605-613


ЗАХТЕВИ У ПРОЈЕКТОВАЊУ ПРОСТОРА НАМЕЊЕНИМ ИНВАЛИДНИМ КОРИСНИЦИМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.060
UDK: 72.05:364-787.52-056.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Штиклица, Моника
 
 Резиме:
 Овај рад представља најзначајније елементе које је неопходно упознати и анализирати при пројектовању простора који су намењени инвалидним корисницима. Користећи различите методе и примењујући прописане стандарде, сваки простор је могуће прилагодити за једноставну употребу од стране особа са умањеним телесним способностима. Циљ рада је спознаја ових карактеристика и стандарда који су од кључне важности за ово специфично пројектовање.
 
 Кључне речи:
 иналидни корисници, пројектовање, специфични захтеви