Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 409-416


РАЗВОЈ СИСТЕМА ПРОГНОЗЕ И РАНОГ УПОЗОРАВАЊА НА ПОЈАВУ ПОПЛАВА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.040
UDK: 556.06.162(282.249)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ивковић, Марија; Ћатовић, Самир; Вујановић, Александар; Живадиновић, Предраг; Марјановић, Срђан; Деспотовић, Вида; Стевановић, Славимир
 
 Резиме:
 Пројекат „Прогноза поплава и систем за обавештавање за слив реке Саве“ је сигурно један од најзначајнијих пројеката у области одбране и ублажавања последица од поплава у којем учествују државе које деле слив реке Саве. Главни задатак на пројекту је формирање заједничке прогностичке платформе на којој су у реалном времену доступни сви подаци неопходни за прогнозу поплава. Измерене вредности метеоролошких и хидролошких параметара заједно са излазима из хидрауличких, хидролошких и модела за прогнозу времена које су обезбеђене од стране свих држава слива омогућавају издавање квалитетних прогноза као и синхронизовану акцију у случају опасних ситуација. За Србију као најнизводнију земљу савског слива овај алат омогућава неопходне информације за брзо доношење одлука као и правовремено издавање упозорења на поплаве на реци Сави.
 
 Кључне речи:
 Сава, Sava-FFWS, поплаве