Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 403-408


КАКО НАПРАВИТИПОУЗДАН КИШОМЕР ПРИХВАТЉИВЕ ЦЕНЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.039
UDK: 556.02
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Војт, Предраг; Павловић, Драгутин; Продановић, Душан
 
 Резиме:
 За потребе хидротехничке праксе неопходни су подаци о количини и интензитету падавина. Овим мерењима се стандардно бави Републички Хидрометеоролошки Завод. Међутим, честоти подаци нису доступни у траженој временској или просторној резолуцији па је неопходно поставити привремено властити кишомер. На тржишту је могуће набавити релативно јефтине кишомере са клацкалицом са незадовољавајућом резолуцијом и сумљивом поновљивошћу. Због тога је конструисан релативно јефтин кишомер на тежинском принципу. У овом раду описане су техничке карактеристике кишомера, као и његове могућности закоришћење у хидротехничкој пракси. У раду се дају и поређења добијених резултата са мерењима обављеним на знатно скупљим уређајима.
 
 Кључне речи:
 Кишомер, хидрометеорологија, мерење, падавине