Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 417-427


СУЖЕНИ ОШТРОИВИЧНИ ПРЕЛИВ ЗА МЕРЕЊЕ ХИДРОГРАМА ОТИЦАЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.041
UDK: 627.13:001.891.5
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Лајош Ховањ
 
 Резиме:
 Циљ серије испитивања започете 2015-e године у Хидрауличкој лабораторији Грађевинског факултета у Суботици је оспособљавање непотопљеног, оштроивичног прелива за мерење хидрограма отицаја. Суштина оспособљавања је фиксирање тачке налепљења и тачке одвајања. У односу на важећи међународни стандард ова тема је новост. У раније објављеним радовима овог аутора приказани су резултати вертикалног, несуженог, оштроивичног прелива различите висине P снабдевеног аератором звани вештачким прстом. У овом раду је приказан резултат испитивања за вертикални сужени прелив висине P=0.2 м.
 
 Кључне речи:
 хидрограм, непотопљено преливање, оштроивични прелив, сужени прелив