Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 33-40


ПРИМЕНА ШТАПНИХ МОДЕЛА У АНАЛИЗИ КАПЕ ТЕМЕЉА НА ШИПОВИМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.002
UDK: 624.072.2.012.45
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Фолић, Радомир; Фолић, Борис; Миличић, Илија М.
 
 Резиме:
 Техничка теорија савијања није применљива код анализе нестандардних армиранобетонских (АБ) носача, нарочито када су изложени знатним смичућим напонима и/или торзији. У таквим случајевима се користе упрошћене анализе, које дају довољно тачне резултате, за практичне проблеме. Рад је усмерен на примену штапних модела (притиснути косници и затеге) код анализе и обликовања детаља темељних капа („јастука“) код фундирања на шиповима. При томе коришћене су и коментарисане неке међународне препоруке (АЦИ, ЕН 1992, и др.).
 
 Кључне речи:
 Капа шипова, метод притиснути косници и затеге, смицање, пробој