Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 25-32


НОСИВОСТ НА САВИЈАЊЕ СПРЕГНУТИХ ГРЕДА СА НЕДУКТИЛНИМ МОЖДАНИЦИМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.001
UDK: 624.046.072.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Костић, Светлана М.; Деретић-Стојановић, Биљана
 
 Резиме:
 У раду су приказане методе прорачуна носивости на савијање спрегнутих греда са недуктилним можданицима према Еврокоду 4. Овај стандард предвиђа две методе прорачуна: методу засновану на примени нелинеарне анализе и поједностављену методу код које се претпоставља линеарна релација између степена спрезања и момента носивости, за моменте веће од еластичног момента носивости. Објашњен је детаљно алгоритам прорачуна спрегнутог пресека према нелинеарној анализи. Користећи сопствени компјутерски програм, за један попречни пресек греде, анализоране су разлике у носивости на савијање добијене применом поменуте две методе.
 
 Кључне речи:
 Спрегнуте греде, недуктилни можданици, Еврокод 4, нелинеарна анализа