Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 32, 2017.год., стр. 57-70


ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА КОМАСАЦИОНОГ ПРОЈЕКТА НАДАЉ 2
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS32.004
UDK: 332.262:657
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Маринковић, Горан; Лазић, Јелена; Трифковић, Милан; Несторовић, Жарко
 
 Резиме:
 У овом раду је извршена и презентована процена профитабилности комасационих пројеката. Студија анализира да ли будући бенефити премашују трошкове иницирања и реализације пројеката комасације. Материјал за ову студију укључује пројекат комасације који се планира у катастарској општини Надаљ 2. За анализу материјала су кориштене стандардне статистичке методе, калкулације трошкова пољопривредне производње и изводљивости. Све у свему, студија је показала да је комасација ефикасан и изводљив алат управљања земљиштем, у коме се уложена средства враћају у периоду од четири до пет година.
 
 Кључне речи:
 комасација, комасациони пројекти, финансијска анализа