Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 32, 2017.god., str. 57-70


FINANSIJSKA ANALIZA I PROCENA KOMASACIONOG PROJEKTA NADALJ 2
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS32.004
UDK: 332.262:657
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Marinković, Goran; Lazić, Jelena; Trifković, Milan; Nestorović, Žarko
 
 Rezime:
 U ovom radu je izvršena i prezentovana procena profitabilnosti komasacionih projekata. Studija analizira da li budući benefiti premašuju troškove iniciranja i realizacije projekata komasacije. Materijal za ovu studiju uključuje projekat komasacije koji se planira u katastarskoj opštini Nadalj 2. Za analizu materijala su korištene standardne statističke metode, kalkulacije troškova poljoprivredne proizvodnje i izvodljivosti. Sve u svemu, studija je pokazala da je komasacija efikasan i izvodljiv alat upravljanja zemljištem, u kome se uložena sredstva vraćaju u periodu od četiri do pet godina.
 
 Ključne reči:
 komasacija, komasacioni projekti, finansijska analiza