Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 31, 2017.год., стр. 21-31


ИЗБОР ЕКОНОМИЧНОГ ПРЕСЕКА ПРЕФАБРИКОВАНИХ АРМИРАНОБЕТОНСКИХ РОЖЊАЧА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS31.002
UDK: 624.012.35.03:658.7.03
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Голеш, Даница; Варју, Ђерђ; Вајда, Оливер
 
 Резиме:
 Избор попречног пресека префабрикованих АБ рожњача врши се у функцији њиховог распона и оптерећења, док се размак ових елемената бира према носивости и деформабилности кровног покривача. У раду je приказанa анализa утрошка и цене материјала за израду префабрикованих АБ рожњача распона 6.0 m, за различите размаке, облике и димензије попречног пресека, чији је циљ био постизање минималне укупне цене материјала за извођење рожњача једне двобродне хале, уз испуњење захтева носивости, употребљивости и трајности.
 
 Кључне речи:
 Префабриковане армиранобетонске рожњаче, економичан облик, утрошак материјала