Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 31, 2017.год., стр. 9-20


МОДЕЛИ УТЕГНУТОГ БЕТОНА ПРЕМА ЕВРОКОДУ 2 И ЕВРОКОДУ 8 И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА СЕИЗМИЧКИ ОДГОВОР АБ ОКВИРА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS31.001
UDK: 624.012.4.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Радујковић, Александра; Старчев-Ћурчин, Анка; Лађиновић, Ђорђе
 
 Резиме:
 Сеизмички прорачун према Европским нормама подразумева пројектовање дуктилних АБ конструкција. Утезањем бетона мења се однос напон - дилатација и повећава дуктилност. У Еврокоду 2 предложен је један модел утезања бетона, а у Еврокоду 8 је приказан побољшани модел. У раду су анализиране и упоређене вредности добијених чврстоћа и граничних дилатација за оба модела утегнутог бетона, као и њихов утицај на глобални и локални сеизмички одговор на примеру шестоспратног АБ оквира.
 
 Кључне речи:
 Европске норме,дуктилност, утезање