Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 31, 2017.god., str. 21-31


IZBOR EKONOMIČNOG PRESEKA PREFABRIKOVANIH ARMIRANOBETONSKIH ROŽNJAČA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS31.002
UDK: 624.012.35.03:658.7.03
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Goleš, Danica; Varju, Đerđ; Vajda, Oliver
 
 Rezime:
 Izbor poprečnog preseka prefabrikovanih AB rožnjača vrši se u funkciji njihovog raspona i opterećenja, dok se razmak ovih elemenata bira prema nosivosti i deformabilnosti krovnog pokrivača. U radu je prikazana analiza utroška i cene materijala za izradu prefabrikovanih AB rožnjača raspona 6.0 m, za različite razmake, oblike i dimenzije poprečnog preseka, čiji je cilj bio postizanje minimalne ukupne cene materijala za izvođenje rožnjača jedne dvobrodne hale, uz ispunjenje zahteva nosivosti, upotrebljivosti i trajnosti.
 
 Ključne reči:
 Prefabrikovane armiranobetonske rožnjače, ekonomičan oblik, utrošak materijala