Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 739-748


ОДРЕЂИВАЊЕ ТРАНСФЕР ФУНКЦИЈЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ПРИ ПРОЛАСКУ ТОПЛОТЕ КРОЗ ФАСАДНИ ЗИД
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.078
UDK: 699.86:517.9
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Петојевић, Зорана; Митковић, Предраг; Мирковић, Никола; Миловановић, Јована; Нинић, Бојана; Мирковић, Милица; Шумарац, Драгослав; Госпавић, Радован; Тодоровић, Горан
 
 Резиме:
 У раду је приказано одредјивање трансфер функције температуре из података добијених експерименталним мерењем. Подаци су прикупљани истовременим мерењем температуре ваздуха споља и унутар једне стамбене зграде у Београду у периоду од три месеца. Трансфер функција је базирана на моделу динамичког система са једним улазом и једним излазом и добијена је применом Wiener-овог филтера са конацним одзивом. Трансфер функција је одредјена у временском и комплексном домену, и даље тестирана на новом сету података. Из комплексне формефункције директно су одредјени декремент фактор и временско кашњење измедју температура.
 
 Кључне речи:
 трансфер функција, пролаз топлоте, декремент фактор, фазно кашњење