Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 749-756


ЈАВНИ ПРОСТОРИ СА ПОВЕЋАНИМ ПРОТОКОМ ЉУДИ – СТАНИЦА LONDON WATERLOO
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.079
UDK: 725.31(410.111.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Чампраг, Небојша
 
 Резиме:
 Централна железничка и метро станица у Лондону Waterloo је најпрометнија железничка станица у Великој Британији. Уједно је и 15. најпрометнији путнички терминал у Европи и 91. најпрометнија железничка станица у свету. Да би се задовољиле растуће потребе за превозом, станични комплекс је претрпео многобројна проширења и преправке током своје дуге историје, али је истовремено у великој мери био ограничен околним урбаним ткивом. Два супротстављена развојна захтева резултирала су хаотичном урбаном ситуацијом, са станичним функцијама које узурпирају и утичу на квалитет јавног градског простора. Ова кратка студија обухвата историјску анализу комплекса, просторну анализу околног урбаног подручја, као и анализу приступа и протока људи, са циљем процене степена утицаја повећаног протока људи на градску инфраструктуру и јавне просторе.
 
 Кључне речи:
 Лондон, Станица Waterloo, повећани проток људи, ерозија јавних простора