Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 243-252


ПРИМЕНА МЕТОДЕ КОНАЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА СИМУЛАЦИЈУ НЕЛИНЕАРНОГ ПОНАШАЊА АБ ГРЕДЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.024
UDK: 624.072.2:517.9
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Рашета, Андрија; Џолев, Игор; Старчев-Ћурчин, Анка; Лађиновић, Ђорђе; Кукарас, Данијел
 
 Резиме:
 У овом раду анализирано је нелинеарно понашање армиранобетонске греде изложене монотоно растућем оптерећењу која је димензионисана према ЕН 1992-1-1. За дискретизацију бетонског дела носача примењени су 3-димензионални коначни елементи СОЛИД65 у програму Ansys, 2-димензионални коначни елементи ЦПС4 у програму Abaqus и 2-димензионални коначни елементи 2Д-Солид у програму ADINA. Арматура је моделирана применом основних штапних и гредних коначних елемената. Нумеричке анализе урађене су на просторном моделу у програму Ansys и поједностављеним дводимензионалним моделима са претпоставком равног стања напона у програмима Abaqus и ADINA. Приказани су резултати анализа напонско-деформацијског стања и вертикалног померања средине распона греде.
 
 Кључне речи:
 армирани бетон, нелинеарна анализа, метод коначних елемената