Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 243-252


PRIMENA METODE KONAČNIH ELEMENATA ZA SIMULACIJU NELINEARNOG PONAŠANJA AB GREDE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.024
UDK: 624.072.2:517.9
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Rašeta, Andrija; Džolev, Igor; Starčev-Ćurčin, Anka; Lađinović, Đorđe; Kukaras, Danijel
 
 Rezime:
 U ovom radu analizirano je nelinearno ponašanje armiranobetonske grede izložene monotono rastućem opterećenju koja je dimenzionisana prema EN 1992-1-1. Za diskretizaciju betonskog dela nosača primenjeni su 3-dimenzionalni konačni elementi SOLID65 u programu Ansys, 2-dimenzionalni konačni elementi CPS4 u programu Abaqus i 2-dimenzionalni konačni elementi 2D-Solid u programu ADINA. Armatura je modelirana primenom osnovnih štapnih i grednih konačnih elemenata. Numeričke analize urađene su na prostornom modelu u programu Ansys i pojednostavljenim dvodimenzionalnim modelima sa pretpostavkom ravnog stanja napona u programima Abaqus i ADINA. Prikazani su rezultati analiza naponsko-deformacijskog stanja i vertikalnog pomeranja sredine raspona grede.
 
 Ključne reči:
 armirani beton, nelinearna analiza, metod konačnih elemenata