Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 227-239


FSS ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ СУНЧЕВОГ ЗРАЧЕЊА НА КРОВУ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА “APM PRINT”
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.023
UDK: 621.383:620.91
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Трифуновић-Драгишић, Весна
 
 Резиме:
 Главним пројектом се предвиђа изградња објекта за производњу електричне енергије – мрежни фотонапонски систем (МПС) на постојећем објекту инсталисане снаге 60кW. Предвиђена је уградња соларних панела произвођача Схарп, тип 270W. Један соларни панел је димензија 1650x992x45мм тежине 19.0кг. Соларни панели се монтирају на типску лаку алуминијумску конструкцију типа ALUMIL SOLAR MOUNTING SYSTEM AS405 произвођача ALUMIL SOLAR која је намењена за инсталацију на индустријске панеле.
 
 Кључне речи:
 фотонапонски систем,електрична енергија, мрежни фотонапонски систем (МПС)