Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 289-298


ГРАНИЧНА ЧВРСТОЋА ПРИТИСНУТИХ ПОДУЖНО УКРУЋЕНИХ ПЛОЧАСТИХ НОСАЧА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2016.028
UDK: 624.046 : 532.135
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милашиновић, Драган Д.; Вукомановић, Радован; Мајсторовић, Дијана; Борковић, Александар
 
 Резиме:
 У раду је дат заједнички оквир за квазистатичко и динамичко нееластично извијање и граничну чврстоћу подужно укрућених плочастих носача при једнaко расподијељеном притиску на крајевима носача. Конструкције су моделиране примјеном метода коначних трака. Материјална нелинеарност је укључена реолошко-динамичком теоријом. Према овој теорији, компликован нелинеаран проблем у подручју нееластичних деформација је рјешен као једноставан линеаран динамички проблем. У претходним радовима су изведене ортотропне конститутивне релације за нееластично извијање као и поступак за итеративно рјешавање нелинеарних једначина, док је овдје приказана исцрпна нумеричка анализа.
 
 Кључне речи:
 Mетод коначних трака, реолошко-динамичка теорија, гранична чврстоћа