Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 1047-1055


УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ РЕЗУЛТАТИМА ГРАЂЕВИНСКИХ ПРОЈЕКАТА-УРАВНОТЕЖЕНИ РАЧУН
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.106
UDK: 69 : 005.8
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мишељић, Неђо
 
 Резиме:
 У раду је приказана методологија имплементације грађевинских пројеката методом повезивања пословних резултата са дугорочном пословном стратегијом компаније. Као доказан и ефикасан алат који пружа видљиве и лако доступне резултате успјешности свим учесницима у пројектима користи се уравнотежена табела резултата“Balanced Scorecard“. Модел доприноси одлучивању које омогућава успјешно имплементирање дугорочне пословне стратегије у конкурентном окружењу и унапређењу пословног амбијента
 
 Кључне речи:
 Пројект менаџмент, Пословне стратегије, Надзор