Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 289-298


GRANIČNA ČVRSTOĆA PRITISNUTIH PODUŽNO UKRUĆENIH PLOČASTIH NOSAČA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2016.028
UDK: 624.046 : 532.135
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milašinović, Dragan D.; Vukomanović, Radovan; Majstorović, Dijana; Borković, Aleksandar
 
 Rezime:
 U radu je dat zajednički okvir za kvazistatičko i dinamičko neelastično izvijanje i graničnu čvrstoću podužno ukrućenih pločastih nosača pri jednako raspodijeljenom pritisku na krajevima nosača. Konstrukcije su modelirane primjenom metoda konačnih traka. Materijalna nelinearnost je uključena reološko-dinamičkom teorijom. Prema ovoj teoriji, komplikovan nelinearan problem u području neelastičnih deformacija je rješen kao jednostavan linearan dinamički problem. U prethodnim radovima su izvedene ortotropne konstitutivne relacije za neelastično izvijanje kao i postupak za iterativno rješavanje nelinearnih jednačina, dok je ovdje prikazana iscrpna numerička analiza.
 
 Ključne reči:
 Metod konačnih traka, reološko-dinamička teorija, granična čvrstoća