Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 1037-1046


ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБЈЕДИЊЕНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.105
UDK: 65.016.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : С. Фурунџић, Данило; Иваниш, Драгана; С. Фурунџић, Божидар
 
 Резиме:
 Организациона структура Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ – ЈП Кикинда, основаног 2014. године у Кикинди, разматра се у овом раду. Новоосновано ЈП Кикинда отпочело је са радом 2015. и објединило делатности постојећих пет јавних предузећа. ЈП Кикинда, које није правни следбеник ниједног ранијег предузећа, основано је с циљем да комуналне услуге буду ефикасније, јефтиније и квалитетније. После кратког осврта на комуналне делатности и организацију предузећа, приказанo je пет јавних предузећа, која су у процесу гашења, а затим ЈП Кикинда, које обједињује комуналне делатности. У раду се користе органиграми, сачињени за разматрана предузећа. Приложени органиграми илуструју извршено обједињење делатности. Ново ЈП Кикинда, са матричном структуром, показало је низ предности током свог досадашњег рада.
 
 Кључне речи:
 предузеће, комунално, јавно, организација, структура, Кикинда