Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 899-908


OЦЕНА СВЕТЛОСНОГ ЗАГАЂЕЊА ПРЕМА ПРЕДЛОЖЕНОЈ МЕТОДИ “OPEN HOUSE”
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.091
UDK: 504.61 : 628.971.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ђорђевић, Ђорђе; Павловић, Велизар; Стојић, Драгослав; Аврамовић, Биљана
 
 Резиме:
 Грађевински кластер „ДУНЂЕР“, заједно са неколико својих чланова, учествује као водећи партнер у националном пројекту који је делимично финансиран од стране Националне агенције за регионални развој и који се бави иновативном применом LED светиљки у систему јавног осветљења са применом даљинског управљања. Иако је спољашње осветљење неопходно за осветљавање пешачких пролаза, паркиралишта и приступних путева ради сигурности и комфора, оно може нарушити ноћни екосистем и ограничити осматрања неба. У складу са LEED6 i BREEAM7 нормама, развијен је метод за оцену светлосног загађења. Овај метод ће бити коришћен за пројектовање и прорачун осветљења у оквиру овог и других пројеката. Оцена је примењена при пројектовању осветљења у општинама Књажевац, Бела Паланка и Прешево. Методологија процене је презентована у овом раду.
 
 Кључне речи:
 Светлосно загађење, спољно осветљење, ЛЕД осветљење, даљинско управљање осветљењем, оцена светлосног загађења