Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 873-880


POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA U GRADSKIM SREDINAMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.088
UDK: 620.9:697
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Ćorić, Stanko; Perović, Zoran; Šumarac, Dragoslav
 
 Rezime:
 Iako postoji veliki broj objekata sa velikom potrošnjom energije u Srbiji, postoji mogućnost da se ta potrošnja smanji ulažući u obnovu tih objekata. Prozori i vrata, kao deo termičkog omotača zgrade, igraju veoma važnu ulogu u ukupnoj energetskoj efikasnosti zgrade. U ovom radu su prikazani kako se može smanjenjiti potrošnja energije u zgradama u gradskom području na primerima renoviranja objekata, kao i odgovarajućim eksperimentalnim merenjima. Renoviranje objekata podrazumeva zamenu prozora i spoljašnjih vrata, dok su eksperimentalna merenja obavljena snimanjem termovizijskom kamerom. Ova merenja ukazuju na značaj ugradnje odgovarajuće stolarije kao važnog dela toplotnog omotača zgrade. Pored toga u radu su prikazani i odgovarajući podaci o ukupnom stanju energetske efikasnosti zgrada u Srbiji.
 
 Ključne reči:
 Energetska efikasnost zgrada, renoviranje, merenja