Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 28, 2015.god., str. 23-33


ODREĐIVANJE BROJA CIKLUSA ZA ZADATU ISTORIJU OPTEREĆENJA PRI ANALIZI ZAMORA PREMA EVROKODU
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS28.02
UDK: 624.042.44
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Knežević, Petar; Milanović, Milivoje
 
 Rezime:
 Verifikacija nosivosti na zamor se nameće kao obavezan kriterijum za dimenzionisanje konstrukcija izloženih cikličnom opterećenju usled spoljašnjih uticaja. Različiti standardi definišu različite proračunske modele opterećenja, koji su pored dimenzija i vrednosti opterećenja definisani i brojem ciklusa. Međutim, za složenije konstrukcije, verifikacija se mora sprovesti na osnovu stvarnog opterećenja, odnosno, realne istorije opterećenja. U ovom radu će biti prikazane metode za određivanje broja ciklusa opterećenja za različite istorije opterećenja, navedene u SRPS EN 1993-1-9.
 
 Ključne reči:
 Zamor, ciklično opterećenje, istorija opterećenja, broj ciklusa.