Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 119-124


PROCENA STANJA KROVNE KONSTRUKCIJE RIMOKATOLIČKE CRKVE U BAČKOJ TOPOLI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.014
UDK: 726.54:624.024
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Rind, Anzelm; Rind, Ileš
 
 Rezime:
 U ovom radu je izvršena procena opšteg stanja rimokatoličke crkve u Bačkoj Topoli sa posebnim osvrtom na krovnu konstrukciju. U radu se obrađuju informacije dobijene terenskim istraživanjem a kao podloge su korišteni izveštaji istraživanja rađena krajem prošlog veka. Najugroženiji delovi objekta su elementi krovne konstrukcije. Radom se traže uzroci oštećenja i daje se ocena o upotrebljivosti objekta, kao i moguća rešenja za sanaciju.
 
 Ključne reči:
 terensko istraživanje, upotrebljivost objekta , sanacija