Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 19, 2010.god., str. 125-134


UREĐENJE I OBNOVA SEOSKIH NASELJA U POSTUPKU KOMASACIJE
 
UDK: 528.46 : 332.26
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milan Trifković, Goran Marinković
 
 Rezime:
 U radu je razmatran problem uređenja i obnove seoskih naselja u postupku komasacije.
 
 Ključne reči:
 Uređenje, seoska naselja, komasacija.