Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 41, 2022.год., стр. 95-110


ЛАКОАГРЕГАТНИ БЕТОНИ АРМИРАНИ ВЛАКНИМА
 
DOI: 10.14415/JFCE-879
UDK: 666.973
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Перчић, Ивана; Голеш, Даница; Козарић, Љиљана; Чех, Арпад
 
 Резиме:
 Због све чешћe примене лакоагрегатних бетона као конструкцијског материјала, у раду је дата њихова класификација, као и кратак резиме њихових предности и недостатака у односу на бетоне нормалне тежине. Додавање влакана се показало као ефикасан начин за унапређење својстава лакоагрегатних бетона, нарочито у погледу корекције њиховог кртог понашања при затезању и савијању. На основу прегледа литературе приказан je утицај врсте и количине влакана на својства свежег и очврслог лакоагрегатног бетона.
 
 Кључне речи:
 Лакоагрегатни бетон, класификација, бетон армиран влакнима, својства бетона