Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 41, 2022.год., стр. 48-62


ПРЕДИКЦИЈА ПОПЛАВА НА ОСНОВУ ДИГИТАЛНОГ МОДЕЛА ВИСИНА КРЕИРАНОГ СНИМАЊЕМ БЕСПИЛОТНОМ ЛЕТЕЛИЦОМ
 
DOI: 10.14415/JFCE-875
UDK: 627.512:528.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Fehér, Szilárd; Миљковић, Стефан; Огризовић, Вукан; Кубурић, Мирослав; Габрић, Огњен
 
 Резиме:
 Вода је највеће природно благо Србије. Међутим, ово природно благо није само у корист грађана, него је изазивало и изазива највеће природне катастрофе са значајном материјалном штетом у држави. У овом раду обрађена је методологија употребе беспилотне летелице са интегрисаним RTK GNSS модулом, за потребе снимања терена методом Unmanned Aerial Vehicle (UAV) фотограметрије. Поступно и детаљно су објашњени поступци рада, као и употреба програма за обраду Pix4D, Global Mapper и креирање 3Д модела терена. Урађена је контрола и приказ постигнутих резултата. На основу дигиталних модела висина, за подручје истраживања, приказана је симулација поплава за различите нивое реке Тисе.
 
 Кључне речи:
 Вода, UAV фотограметрија, 3Д модел терена