Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 41, 2022.год., стр. 21-47


ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ
 
DOI: 10.14415/JFCE-874
UDK: 528.48:627/628
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јовановић, Стеван; Трифковић, Милан; Кубурић, Мирослав; Кекановић, Милан
 
 Резиме:
 У овом раду обрађена је тема геодетских радова за посебне намене у области водопривреде. Циљ овог рада је да се на основу различитих искустава и пројеката посебне намене, пружи увид у разноврсност, присутност и обимност геодетских радова у водопривреди, међу којима је, као један од најосновнијих, израда топографских подлога за посебне намене. Основни циљ истраживања је анализа пројекта ревитализације дела система за водоснабдевање туристичког простора Јабучко Равниште на Старој Планини и примена геодетских радова на том пројекту.
 
 Кључне речи:
 геодетски радови, топографске подлоге, водопривреда, пројекти посебне намене.